Σύστημα παρακολούθησης συνδρομών στον ΠΑΟΔΗΛ

Η H Sun infomedia σε συνεργασία με την Ιnfokey εγκατέστησε και συντηρεί στον Δήμο Ηλιούπολης την εφαρμογή παρακολούθησης των συνδρομών των πολιτών που συμμετέχουν σε προγράμματα του Δήμου.

Στον Αθλητικό τομέα παρακολουθούνται όλα τα προγράμματα του κολυμβητηρίου και τα προγράμματα μαζικής άθλησης ενώ στον τομέα Πολιτισμού παρακολουθούνται οι συνδρομές των εργαστηρίων (ζωγραφική κλπ).

Το σύστημα είναι ιδιαίτερα ευέλικτο με δυνατότητα παρακολούθησης ανά πολίτη, ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική και εξαγωγή λεπτομερών στατιστικών.