Το νέο IlioupolisOnline.gr

Αλλαγή πλατφόρμας και μετάπτωση του περιεχομένου από το παλιό στο νέο λογισμικό, προχώρησε η SunInfomedia για το διαδικτυακό τόπο ilioupolisonline.gr.

 Η αλλαγή πλατφόρμας κρίθηκε αναγκαία ώστε να ενωματωθούν νέες τεχνολογίες που θα κάνουν την πλοήγηση αλλά και διάδραση των πολιτών πιό φιλική και με περισσότερες δνατότητες.

Το πιό σημαντικό, η πλατφόρμα εμπλουτίστηκε με έναν εξελιγμένο Online Επαγγελματικό Οδηγό, αλλά και με το δικό της κοινωνικό δίκτυο (αλα facebook).