Υψηλού επιπέδου επιχειρησιακή συμβουλευτική και ανάλυση

Γιατί τα έργα τελικά παραδίδονται με πληθώρα ελλείψεων και δυσλειτουργιών; Η απάντηση είναι απλή: δεν έγινε σωστή μελέτη, ανάλυση απαιτήσεων και έλεγχος καλής λειτουργίας πριν την παράδοση του έργου. Ή πιό απλά: η συμβουλευτική σας ήταν ελλειπής και κατώτερη των προσδοκιών σας.

Τα έργα ξεκινούν με την οριοθέτηση των στόχων, τον προσδιορισμό των αναγκών και την ανάλυση των απαιτήσεων. Αυτοί οι παράγοντες θα καθορίσουν στη συνέχεια την επιλογή της κατάλληλης λύσης και την υλοποίησή της.

Η Sun infomedia έχει τεράστια εμπειρία στην συμβουλευτική και μπορεί να σταθεί με υπευθυνότητα δίπλα σας από την πρώτη στιγμή, από την μελέτη για το έργο, την υποβολή της για χρηματοδότηση, την επιλογή της καταλληλότερης λύσης, την παραμετροποίηση και ολοκληρωμένο έλεγχο (SAT, FAT) του έργου μέχρι την παράδοσή του αλλά και την υποστήριξή σας κατά τη λειτουργία του.

Η προηγούμενη 9ετής απασχόληση στον τομέα του Banking της Intracom IT Services, σε πλήθος έργων, εγγυάται την υψηλού επιπέδου γνώση και επιχειρησιακή συμβουλευτική και ανάλυση, που τελικά θα σας επιστρέψει ένα έργο πλήρως λειτουργικό, ανάλογο των προσδοκιών σας.