Προμήθεια,συντήρηση και αναβάθμιση εξοπλισμού και εφαρμογών

Προμηθευτείτε και κρατήστε σε καλή υγεία τους υπολογιστές σας, τις περιφερειακές συσκευές, τις εφαρμογές και το δίκτυό σας.

Κερδίστε σε χρόνο, άρα και χρήμα, και αναθέστε στην Sun infomedia την προμήθεια και συντήρηση του hardware, των εφαρμογών και του δικτύου σας.

Η Sun infomedia θα ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα την υγεία του εξοπλισμού σας και θα είναι δίπλα σας ανα πάσα στιγμή ώστε στο συντομότερο δυνατό χρόνο να αποκατασταθεί η οποιαδήποτε δυσλειτουργία.