Νοιώστε άνετα! Έχουμε τη σωστή λύση για εσάς!

Είτε είστε επαγγελματίας, είτε τρέχετε μια επιχείρηση αλλά και ακόμη αν θέλετε σοβαρές και αξιόπιστες λύσεις για έναν οργανισμό, η Sun infomedia μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας στους τομείς της πληροφορικής και του διαδικτύου, των ενσύρματων και ασύρματων δικτύων, αλλά και των μέσων επικοινωνίας (media).

Η πολυετής εμπειρία στους τομείς αυτούς, αλλά και η συνεργασία μας με ένα δίκτυο εξειδικευμένων επαγγελματιών και εταιριών -όπου αυτό είναι αναγκαίο, σας εγγυάται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Επιπλέον, η Sun infomedia έχει την βαθιά γνώση και 25ετή εμπειρία να παρέχει υψηλού επιπέδου επιχειρησιακή συμβουλευτική και ανάλυση σε Τράπεζες αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική μονάδα ή οργανισμό ανεξαρτήτου μεγέθους.

Για την επιχείρηση και το γραφείο

Η σωστή μηχανοργάνωση και η παρουσία και προώθηση των υπηρεσιών ή των προϊόντων σας στο διαδίκτυο είναι απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να διαθέτει ένα σύγχρονο γραφείο ή μια επιχείρηση για να μπορέσει σήμερα να σταθεί απέναντι στον ανταγωνισμό.

Η Sun infomedia, σε συνεργασία (όπου χρειάζεται) με ένα επιλεγμένο δίκτυο εξειδικευμένων επαγγελματιών και εταιρειών, έχει την δυνατότητα να σας απαλλάξει από περιπέτειες και να σας εξασφαλίσει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των εργασιών σας. Η εγκατάσταση και συντήρηση εξειδικευμένων για το αντικείμενό σας εμπορικών εφαρμογών και προγραμμάτων πελατολογίου, η συντήρηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού και των εφαρμογών σας, η ψηφιακή διαχείριση εγγράφων, η ενσύρματη ή ασύρματη δικτύωση, η κατασκευή διαδικτυακού τόπου ή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) και προώθηση της επιχείρησης σε κοινωνικά δίκτυα, η δημιουργία και διανομή διαφημιστικών εντύπων, η δημιουργία διαδικτυακών και ραδιοφωνικών διαφημίσεων, είναι ένα μέρος από τις υπηρεσίες που μπορείτε να αναθέσετε στην Sun infomedia, αν θέλετε να επιτύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα στην εργασία σας με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Ενημερωθείτε για όλες τις λύσεις που προσφέρει η Sun infomedia για το γραφείο ή την επιχείρησή σας.

Η αποτελεσματική και ευέλικτη οργάνωση των υπηρεσιών ενός οργανισμού καθώς και η επικοινωνία και ενημέρωση των πολιτών αποτελούν καταλυτικά στοιχεία για τη λειτουργία ενός σύγχρονου οργανισμού στην ψηφιακή εποχή.

Η Sun infomedia, σε συνεργασία (όπου χρειάζεται) με ένα επιλεγμένο δίκτυο εξειδικευμένων επαγγελματιών και εταιρειών, έχει την δυνατότητα να υλοποιήσει έργα πληροφορικής και διαδικτύου. Η ψηφιακή διαχείριση και διακίνηση με ηλεκτρονικές υπογραφές εγγράφων εντός και εκτός οργανισμού, η συντήρηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού και των εφαρμογών, η ενσύρματη ή ασύρματη δικτύωση, η δημιουργία ασύρματων σημείων ελεύθερης πρόσβασης, η κατασκευή διαχείριση και συντήρηση διαδικτυακού τόπου και διαχείριση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας εκτός οργανισμού, η δημιουργία και διανομή διαφημιστικών εντύπων, η δημιουργία διαδικτυακών και ραδιοφωνικών διαφημίσεων, η δημιουργία βίντεο, η online προβολή εκδηλώσεων στο διαδίκτυο, είναι ένα μέρος από τις υπηρεσίες που μπορείτε να αναθέσετε στην Sun infomedia, αν θέλετε να έχετε σοβαρό και αξιόπιστο αποτέλεσμα που να αναβαθμίσει την εσωτερική λειτουργεία του οργανισμού και την προβολή του στην κοινωνία.

Ενημερωθείτε για όλες τις λύσεις που προσφέρει η Sun infomedia για οργανισμούς και φορείς

Success stories