Ενσύρματη και ασύρματη δικτύωση

Αν η επιχείρησή σας καταλαμβάνει μεγάλους χώρους, ή βρίσκεται σε πολλούς ορόφους, ή βρίσκεται σε περισσότερους από ένα χώρο, τότε η ασύρματη ή ενσύρματη δικτύωση είναι πλέον απαραίτητη.

Το προσωπικό μπορεί να χρησιμοποιεί την ενσύρματη δικτύωση, μπορούν όμως οι επισκέπτες σας να χρησιμοποιούν το αύρματο και πολλών σημείων δίκτυό σας. Υπάρχει όμως περίπτωση που να θέλετε να συνδέσετε ασύρματα δύο ή περισσότερους απομακρυσμένους χώρους.

Εμπιστευτείτε την Sun infomedia να μελετήσει και να υλοποιήσει την καλύτερη και οικονομικότερη λύση που να καλύπτει τις σημερινές αλλά και με προοπτική για το μέλλον.